142. Till att baka sockerbröd

Lästext

|119|

Till att baka sockerbröd

1 1 skålpund socker, äggena skall väga lika med sockret, mjölet ett ägg mindre än de andra, är mjölet utvalt gott så kan man lämna en näva eller par, sedan slår man äggen sönder och vispar gulan för sig, och vitan för sig en timma, sedan slår man gulan på vitan, där på sockret och strax där på mjölet och vispar väl omkring.

2 Då skall ugnen strax vara färdig och det sättes i ugnen som är väl varm ty det skall gräddas med hastig värma.

3 Sockret som brukas där till, det skall intet stötas utan rivas och siktas och igenom rivjärn, mjölet skall intet siktas heller.

4 De sockerbitar som intet kan rivas sönder på rivjärnet de stötes i mortel och strös på plesanna[?] när de sättes i ugnen.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |119|

  till att backa såcker bröö

  1 skålpun såcker ägenna skall wega licka med såckret miölet et ägg mindre en dee andra, er miölett uth walt gott så kan man lemna en mefwa eller par, sedan slår man egen sender och sispar gulan för sig, och witan för sig en timma sedan slår man gulan på witan der på såckrett och strax der på miölett och wispar well om kring

  då skall ugen strax wara ferdig och dett settes i ungen som är well warm ty det skall greddas med hastig werma

  såckrett sem bruckas der till dett skall intet stötas uthan rifwas och sichtas och i giänom rifiern miölett lall intet sicktas heller

  di såcker bitar som intet kan rifwas sönder på rifiernet di stötes i mortil och strös på plesanna[?] ner di settes i ungen