35. Crème brûlée

Lästext

Crème brûlée

1 Där till tages det gula av 20 stycken ägg, 3 kvarter mjölk, sätt en god handfull med fint vetemjöl samt ¼ skålpund socker och något sönderskuren suckat, detta tillsammans i en kastrull på elden sätter, röres till det blir tjockt, jämte stötes eller rives ½ skålpund socker som slås på en silvertallrik, på elden sätter att sockret smältes och brun bliver, då slås det |26|sockret smälta och slås på cremet sedan det är på fatet och med en glödande järnskyffel där över att det bränt bliver, skaver socker där över, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Chrem Bryle,

  Der till tages det gula af 20 st:n äg 3: Qwarter miölck sät en godh hand full med fint hwetemiöhl sampt ¼ Skålpund Såcker och något sönder skuren Sucat detta tillsammans i en Castrul på elden sätter röres till det blir tiockt, Jempte stötes el:r rifwes ½ Skåhlpund Såcker som slås på en silfwertalrick på elden säter att Såckret smeltes och brun blif:r då slås det |26|Såckret smelta och slås på Chremet sedan det är på fatet och med en glödande järn skyffell der öf:r att det brändt blif:r skafwer Såcker der öf:r så är dett färdigt