215. Att göra ättika

Lästext

Att göra ättika

1 Man kan av upphällningar av gott dricka göra ättika på det sätt, att man tager en sten- eller träkärl och sättes drickan som klar är, därtill sättes en bit surdeg som är förut stekt på kol, samt en skiva stekt bröd, vilka sättes hel kalla uti drickan, jämte en rostiger spik, och 1 näve stekta ärtar eller 1 handfull malen malt, sedan ombindes kärlet väl täppt och sättes till syrning på lagom varmt ställe.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  att giöra ättika.

  Man kan af uphällningar af godt dricka giöra ättika på det sätt, at man tager en sten e:r träkiäril och sättes drickan som klar är, dertill sättes en bijt sur deg som är föruth stekt på kåhl, samt en skijfwa stekt bröd, hwilcka sättes hel kalla uti Drickan, jemte en råstiger spijs, och 1 näf:r stekta ärtar e:r 1 hand full mali malt, sedan ombindes kiärilät wähl täpt och sättes till syrnig på lagom warmt ställe.