181. Att koka gott öl och bröd

181. Att koka gott öl och bröd

Lästext

Att koka gott öl och bröd

1 Först tager man citronskal, skärer rätt smått, sen en handfull korinter som äro väl rentvättade, sedan sättes på elden med lite vatten att kokas till dess att vattnet är inkokat alldeles, där efter tages surt rågbröd som rives och stekes brunt i skirat smör, det slår man sen till korinterna och röres väl om och låter det stå lyckt men inte på elden |146|utan eljest varmt, sedan värmes dricka med socker och vin efter ens smak, låter det bli väl hett, inte koka, den vita skummen tager man väl av, sedan slå dricka på brödet att det blir lagom tjockt, sedan så sätter man det på elden att koka till dess det blir samkat och är det färdigt och smakar mycket väl.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  att kocka gott öll och bröd

  först tager man Citron skall skierrer ret smått sen en hand full corinter som ärra wel ren twetade sedan setes på älden med lite waten at kokas till des at watnet är in kokat aldeles der efter tages surt rågbröd som rifwes och steckes brunt i sirt smör det slår man sen til corinterna och rores wel om och låter det stå lugt men inte på äldem |146|utan heliest warmt sedan wermes dricka med såcker och wyn efter ens smack låter det bli well het inte kocka den wita skummen tager man well af sedan slå dricka på brödet at det blir lagon tiåckt sedan så setter man det på älden at kocka til des det blir samkadt och är det färdigt och smackar möcket well