6. Beck- och tjärfläckar

Lästext

Beck- och tjärfläckar

1 Tag gemen gammal bomolja, gör den |3|varm, stryk fläcken där med, låt så vara 24 timmar, och tvätta det sedan bort med varmt såplödder. Eller: Tag 8 lod krukomakareleer, 2 lod osläckt kalk, ett halvt skålpund såpa, blanda tillhopa med vatten. Item: Tag vatten och stärkelse (Wermelandis Styfwelse, Belgis Stuyffel) gör en deg där av, och lägg på fläcken, låt det torkas, och gnugga sedan ut. Item: Bestryk fläcken med smör och låt det ligga på i 2 timmar, stryk sedan äggegula där på, doppat i varmt vatten, och gnugga tills det luddrar sig som såpa, och tvätta sedan till dess det går ut. Item: Het sand i rent linne tager bort tjäru- och fettfläckar; dock måste stället på linnet alltid ymsas.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Beck och Tiärufleckar:

  Tag gemen gammal Bomollia, gör then |3|warm, stryk flecken ther med, lät så wara 24 tijmar, och twätta thet sedan bort med warmt Såplöder. Eller: Tag 8 lod Krukomakare leer, 2 lod osläkt Kalck, ett halft skålpund såpa, blanda tilhopa med watn. Item: Tag watn och Stärkelse /Wermelandis Styfwelse, Belgis Stuyffel/ gör en deeg ther af, och lägg på flecken, lät thet torrkas, och gnugga sedan uth. Item: Bestryk flecken med smör och lät thet liggia på i 2 tijmar, stryk sedan eggegohla ther på, doppadt i warmt watn, och gnugga tils thet luddrar sig som såpa, och twätta sedan til theß thet går uth. Item: Heet sand i rent linne tager bort Tiäru och feetfleckar; doch måste stället på linnet altijd ymsas.