8. Fläckar på taffeter och scharlakan

Lästext

|4|

Fläckar på taffeter och scharlakan

1 Man tager 2 äggegular, skavad venedisk tvål, klappa och rör det om. Sedan tag varmt vatten, stryk fläcken där med, och så med degen, stick det sedan i vatten, krysta väl ut, och torka i solen. Eller tag salt och svart såpa, blanda det tillsamman, lika mycket av var dera, bestryk fläcken där med, och tvätta den ut med varmt vatten.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |4|

  Fleckar på Taffeter och Scharlakan:

  Man tager 2 eggegohlar, skafwad Venedisk twål, Klappa och rör thet om. Sedan tag warmt watn, stryk flecken ther med, och så med deegen, stick thet sedan i watn, Krysta wäl uth, och torka i Solen. Eller tag salt och swart såpa, blanda thet tilsamman, lijka mycket af hwar thera, bestryk flecken ther med, och twätta then uth med warmt watn.