173. Att göra riskorvar

Lästext

|140|

Att göra riskorvar

1 Tag 1 skålpund ris, rensa, tvätta dem väl, koka dem sedan med mjölk till en lagom välling men att risen äro blöta väl, låt det sedan kallna, så tag 16 ägg, klappa dem sönder bra med vita och gula, blanda det sedan med rentvättade russin och korinter, lite grant salt och socker, sönderskär ren njurtalg av oxen, fyll sedan i tarmarna när de äro väl rengjorda, kokas sedan på vanligt sätt.

2 Man kan på samma manér taga rivet bröd, vetebröd i stället för risgrynen, och göra till korvar, korvspadet kokas först upp med litet salt uti förr än korven lägges uti, om man har en rova så kastar man den i korvkitteln förr än man lägger korven uti oskalader.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |140|

  att giörra ris Korfwar

  Tag 1 skålpund ris rensa twätta dem wäll kocka dem sedan med miölck till en lagom wälling men att risen ära blöta wähl lett det sedan kalna så tag 16 äg klapa dem sönder bra med hwita och gula blanda det sedan med ren twetade rusin och Corinter lite grant salt och såcker sönder skier ren niurtalg af oxen fyll sedan i tarmarna när de ära well ren iorda kokas sedan på wanliget set

  man kan på samma maner taga rifwit bröd hwete bröd i stellet för ris grunen och giörra till korfwar korf spadet kockas först up med litet salt uthi för en korfwen legges uthi om man har en rofwa så kastar man den i korf kietelen för en man legger korfwen uthi oskalader