56. Att göra leverkaka

56. Att göra leverkaka

Lästext

Att göra leverkaka

1 För river man levren, så slår man 8 ägg där uti, litet russin, litet salt, så hackas litet njurtalg, muskot, peppar, mjölk, och litet mjöl att det blir som en tunn välling, smörj på pannan med smör och lägg hinnan där där uti, slå smeten där uti, om man intet har hinna kan man göra en tårtdeg under, grädda uti ugnen, är färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att giöra Lefwer Kaka,

  För rifwer man lefren så slår man 8 äg der uthi litet rusin litet salt så hackas litet niuhr talg, Muskåt, peppar, miölck, och litet miöhl at det blijr som en tun welling smörg på pan[n]an med smör och läg hinnan der der uthi slå smeten der utj, om man intet har hinna kan man giöra en tårt deg under greda uthi ugnen är färdigt,