180. Mandelkaka

Lästext

|144|

Mandelkaka

1 Till ett skålpund mandel tages ett skålpund socker och tjugo stycken ägg som tages vitan av först, först hugges sockret i små bitar och lägges i en ren malmgryta och sättes på sakta eld och slås 5 skedblad rosenvatten heller allenast rent vatten, när sockret är smält så skummas de och så lägges den stötta mandel i och med en tunn spada röres allt stadigt att när mandeln en liten stund har smått kokat så slås ett ägg i sänder och röres allt stadigt rätt hårt och så tages då av elden och röres allt stadigt i ett par timmar så att det är rätt fragit. Så tages några skorpor och stötes rätt små och siktas igenom florsikt och lite förr än en ställer det i ugnen, |145|så lägges 2 nävar uti, men måste allt st[?]get röras till dess det slås i formen och den smörjes i botten med smör och strös av det stötta brödet i botten och kring om brädderna på formen och så tages de 5 äggevitor och vispas väl till fradga och slås i degen och rörs hastigt omkring och så slås degen i formen och sättes straxt i ugnen.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |144|

  Mandel kacka

  till ett sklpud mandell tages ett skålpud såcker och tiugu sty: äg som tages witan af först först hugges såckret i små bitar och legges i en ren malm gryta och setes på sachta äld och slås 5 sied blad rosen waten heller allenast rent waten när såckret är smellt så skummas di och så leges den stötta mandel i och med en tun spada röres alt stadigt att ner mandellen en liten stund har småt kockat Så slås et äg i sender och röres alt stadigt ret hårt och så tages då af älden och rörres alt stadigt i et par timmar Så at det är ret fragit Så tages några skorpor och stötes ret små och sichtas i genom flor sicht och lite för än en stätter det i ungen |145|så leges 2 nefwar uti men måste alt st[?]get röras til des det slås i fårmen och den smöries i båten med smör och strös af det stöta brödet i båten och kring om bredärna på formen och så tages de 5 äge witor och wispas well till fraga och slås i degen och rörs hastigt om kring och så slås degen i formen och settes stragt i ungen