44. Att göra kalvstekskaka

Lästext

Att göra kalvstekskaka

1 Tag det tjockesta av kalvsteken i låret, rensa väl det bruna skinnet och alla senarna ur, skär det smått, hacka det väl, tag 8 ägg med vitan och gulan och klappa väl sönder dem, en näva korinter, sönderskuren suckat i tärningar, citron smått skuren, kanel, muskotblomma, skirat smör, 1 kvarter grädda, 2 rivna semlor, smörj tårtpannbotten med smör och strö rivebröd på, slå så smeten där uti, och grädda så med eld över och under, så är hon färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att giöra Kalfstecks Kaka

  Tag det tiockesta af Kalfsteken i låret rensa wähl det bruna skinnet och alla senarna uhr sker det småt, hacka det wähl, tag 8 ägg med wijtan och gulan och Klappa wähl sönder dem en nefwa Corinter sönder skuren Sucat i terningar Sitron småt skuren, Canehl Muskåtbloma skyrdt smör 1: qwarter gredda 2: refna simlor smörg tårt panbåten med smör och strö rifwi bröd på slå så smeten der uthi, och gredda så med eld öf:r och under så är hon färdig