219. Det tjocka sockerbröd görs som annat sockerbröd, nämligen

219. Det tjocka sockerbröd görs som annat sockerbröd, nämligen

Lästext

|182|

Det tjocka sockerbröd görs som annat sockerbröd, nämligen

1 Äggen väges och sockret och vetemjölet, dessa tre persedlar väga lika, är mjölet skönt och utvalt kan det väga 7 lod minder, har man proberat mjölet så kan man väl finna sig om man tager litet till vikten heller 4 lod mindre, när allt är färdigt har man skuren suckat, smått skuren pomeransskal som är för syltat, kardemummor, muskotblom, kanel, desse krydder skäres väl grant med en vass kniv, om de äro stötta äro de intet så hög smak i bakningen som när de äro sönderskurna, men de måtte vara väl små skurna, det gula av citron är och gott där i riven.

2 Formen smörjes med skirat smör som inte är salt, den blir sen kall och slås detta alltsammans som ovanbemält är i formen och sättes i lagom varm ugn, så är det färdigt.

3 Det måste intet vänta efter ugnen sedan mjölet är i kryderna kommet, sätt i ugnen, av ett stycke kan man baka först någet sockerbröd, det går intet alltid i en form, intet slås måttet rätt fullt heller.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |182|

  dett tiåcka såcker bröd giörs som annatt såcker bröd memblig

  äggen wäges och såckret och hwettemiölett desa tre persedlar wegga lijcka är miölet skiönt och uth walt kan det wega 7 lod: minder har man proberat miölet så kan man well finne sig om man tager litet till wikten heller 4 lod mindre när alt är färdigt har man skurin suckatt smått skurin pomerans skall som är för syltat Cardimumor musattblom Canell desse kryder skierres wäll grant med en was knif om di ära stötta ära de intet så hög smack i backingen som ner de ära sönder skurna men de måte wara well små skurna dett gula af sitron är och gett der i rifwen

  fårmen smöries med skiert smör som inte är salt den blir sen kall och slås detta altsammas som ofwan bemelt är ij fårmen och sättäs i lagom warm ung så är det färdigt

  det måste intet wenta efter ungen sedan miölet är i kryderna kåmmet sett i ungen af ett stycke kan man backa först någet såcker bröd det går intet altidh i en fårma intet slås måttet rett fult heller