170. Att koka en pärlegrynssoppa

Lästext

|138|

Att koka en pärlegrynssoppa

1 Pärlegryn 2 nävar fulla över natten lägges i rent vatten, sedan kokas de till dess de äro helmjuka, så rives de igenom durkslag, sedan tages bruneller en handfull, kokas i vin, tag sedan halvparten vin och halvparten vatten och koka så tillhopa, dock mer vatten än vin. Sedan det bliver väl ihopa kokat lägges där uti socker och kanel och så skäres vetebröd i små tärningar och stekes i smör och lägges i under, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |138|

  att kocka en pellegryns Såpa

  pärlegryn 2 nefwar fulla öfwer natten lägges i rent waten sedan kockas de til des de ära hell miucka så rifwes de igänom durslag sedan tages bruneller en hand full kokas i wyn tag sedan half parten wyn och half parten waten och kocka Så til hopa doch mär waten en win Sedan det blifwer well i hopa kockat lägges der uthi såcker och Canell och så skierres wete bröd i små terningar och steckes i smör och leges i under så är det färdigt