13. Rostfläckar på linnet

Lästext

Rostfläckar på linnet

1 Tag sjudhett vatten, slå det uti ett tennkäril, hålt linnet där över, att immen kommer på fläcken. Sedan riv fläcken med syra, och tvätta ut med rent vatten, så går fläcken bort. Andre taga syreblad, låta dem smälta över elden på en överhöljd förtent järntallrik, och där med bestryka fläcken, den de sedan med vatten tvätta. Och som syreblad taga bort rostfläckar, så kan man även med färska körsbärsblad och vinbärsblad taga bort körsbärs- och vinbärsfläckar, om gröna bladen läggas på, och något tungt överlagt varder.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Rost fleckar på linnet:

  Tag siudhett watn, slå thet uti ett teen Käril, hålt linnet ther öfwer, at ijmmen Kommer på flecken. Sedan rif flecken med Syra, och twätta ut med rent watn, så går flecken bort. Andre taga Syreblad, låta them smälta öfwer elden på en öfwerhölgd förteent järntallrick, och ther med bestryka flecken, then the sedan med watn twätta. Och som Syreblad taga bort rost fleckar, så Kan man äfwen med färska Kirßbärs-blad och wijnbärs-blad taga bort Kirßbärs och wijnbärs fleckar, om gröna bladen läggas på, och något tungt öfwerlagdt warder.