43. Att sylta portlak med kummin

Lästext

Att sylta portlak med kummin

1 Tag portlak och rör väl honom i salt vatten, han lägges i när det kokar och när han är förvälld lägges han på ett durkslag till dess han blir kall, lägges han i en kruka heller vad man vill, lägg kummin emellan vart varv, till stjälk skärs bens, och man kan |32|taga litet av lagen och ättika och koka i hopa och låt det bli väl svalt, slås över portlakan att det står över, vill man hava med krydder så tages kanel, muskotblomma hel och lägges emellan vart varv, men intet kummin och dill, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att sylta Portlack med Kumin,

  Tag Portlack och rör wähl hånom i salt watn han lägges i när det Kokar och när han är förwäld lägges han på et durslag till deß han blijr kall lägges han i en Kruka heller wad man will lägg kumin emellan wart warf till stielck skiärs bens, och man kan |32|taga litet af lagen och äticka och koka i hopa och lät det bli wäll swalt slås öf:r portlackan att det står öf:r will man hafwa med Kryder så tages Canehl muskåtbloma hell och lägges emellan wardt warf men intet kumin och dill så är det färdigt