50. Fyllda höns

Lästext

Fyllda höns

1 När hönan är väl rengjord så tag skinnet av bröstet, men akta att det intet går sönder, tag köttet av hönan och hacka det väl som en frikadelldeg, blanda det upp med några ägg, rivebröd, skirat smör, korinter, saffran, muskotblomma, kardemummor, ingefära, stöt mandel, sedan lägg det på hönsbröstet och sömma väl skinnet efter, låt henne koka i vatten, väl smör, rivebröd, |36|rosenmarin, muskot, citron, red soppan av med litet äggblomma, så är det färdigt, drag sedan tråna ur henne och klyv henne och soppa på henne, gör frikadeller omkring henne.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Fylda Höns

  När hönan är wähl ren giord så tag skinnet af bröstet, men achta at det intet går sönder tag Kiötet af hönan och hacka det wähl som en frekadell, deg blanda det up med några ägg rifwe bröd skierdt smör Corinter Safram muskåtblomma Chardimumor ingefär stöt mandel sedan läg det på höns bröstet och söma wähl skin[n]et efter lät henne koka i watn, wähl smör rifwe bröd |36|rusinmarin muskåt Citron red sopan åf med litet äggbloma så är det färdigt drag sedan tråna uhr henne och klyf henne och sopa på hen[n]e giör frekadeler omkring henne,