179. Att koka vinmos

Lästext

Att koka vinmos

1 Man tager ett halvstop franskt vin, ett kvarter rent vatten, saft efter citroner, 20 äggblommor, det gula rives efter 2 citroner, socker efter ens smak, en stött veteskorpa, detta alltsammans ihopvispas och slås i en stenkruka att stadigt kokas och vispas till dess det blir tjockt som ett mos, sedan lägges det på fat och ätes kallt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  att kocka win mos

  man tager ett half stop frans wyn et qorter ret waten saft efter Citronner 20 agblommor det gula rifwes efter 2 citronner såcker efter ens smack en stött hwitte skorpa detta alt sammans i hop wispas och slås i en sten krucka att stadigt kockas och wispas till des det blir tiåckt som ett mos sedan legges det på fatt och ätes kalt