133. Att baka goda våfflor

Lästext

|97|

Att baka goda våfflor

1 Till en kanna mjölk, 16 ägg, rosenvatten, orangevatten, kanel, ett lod muskotblomma, 1 lod kardemumma, 1 halvstop smör heller 1 mark smör till var kanna, 3 marker vetemjöl, först kokas mjölken upp och svalas att hon blir sommarljum, först klappas äggen i ett kärl väl och slås mjölken till och klappar väl, sedan slås rosenvattnet och andra krydderna till, klappar att det blir jämnt omkring, sedan klappar mjölet[?] väl in, lägg jäst i och låter stå jäsa, smörj våffeljärnet med vitt vax heller lägg smör en klump och smörj järnet med, |98|ett skålpund socker, jäst, äggen 1 lika med sockret, 1 ägg minder än mjölet, 1 skålpund mjöl, vitat vispas för sig, väl i skum, sockret rivet väl på rivjärn och sättas, bakas på papper i en stekpanna med spjäll på heller på spjäll med tårtlock, gräddas med hastig värme.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |97|

  at baka goda waflor

  til en kanna molke 16 äge rosenwa oranje waten kanel et lo moskot blomma 1 lo kardemu 1 halstope smor heller 1 marke smor til war kana 3 marker wet möl först kockas miölcken upe och swalas at hon blir sommar ju[m] först klapas ägen i et kerl wel och slas molken til och klapar wel sedan slås rosen wanne och andra kruderna til klapar at ded blir gemt om krige sedan klapar moke wel in läge gest i och låter stå gesa smor wafel gerne med wit wax heler lage smor in klu[mp] och smörje gerne med |98|et skåpun såker gest ägen 1. lika med såkere 1 äge minder än mole 1 skåpun mol witat wispas för sige wil i skum såkere riwid wel på refgern och sjetas bakas på papar ien stäke pana med spel på heler på spel med tårt låke grettas med hastit werme