90. Att göra rispudding

Lästext

Att göra rispudding

1 Tag 4 stycken ägg, klappas sönder, där av gör man en deg med vetemjöl, kavla den i tunna kakor, sedan skär dem sönder i smala rimsor, koka dem i 1 stop mjölk att det blir hårt som en gröt, ös det uppå fat att bli kallt, lägg sedan där i russin, korinter, socker, rosenvatten, stött kardemummor, kanel, saffran, muskotblomma, litet riven citron, småskuren suckat, 10 stycken ägg väl klappade, bland detta allt väl tillsammans och häll i en panna med skirat smör över och under, gräddas, rättas an med socker, färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att Giöra Rijs boding,

  Tag 4: sty:n ägg Klappas sönder der af giör man en deg med hwetemiöhl Kafla den i tunna Kakor sedan skier dem sönder i smala rimsor Koka dem i 1: stop miölck at det det blijr hårt som en gröt öß det uppa fat at bli Kalt läg sedan der i rusin Corinter såcker rosen watn stött Cardimumor Chanehl safran Muskåtbloma litet rifwi Sitron små skuren Sucat, 10 sty:n ägg wäl Klappade, bland detta alt wähl tillsam[m]ans och hell i en panna med skiert smör öf:r och under gräddas rätas an med Såcker Färdigt,