148. Huru man stuvar karpar

Lästext

Huru man stuvar karpar

1 Man tager karpen och fläker honom, sedan skärer man honom uti lagom |126|stycken, sedan lägges han uti en flat kruka eller förtent panna, och slår därpå så mycket vin att det knappt står över, men när styckorna lägges uti pannan måste fjällsidan läggas neder, några skeder vinättika, samt en citron uti skivar skurin där ibland och låter koka upp, sedan skär lök sönder och lägger där uti en muskotblomma, peppar och litet rivet bröd och ett stycke smör och lägger ett lock uppå, och låter det sakteligen stuvas en timma och rättar sedan an.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Huru man stufwar Karpar

  man tager karpen och fläcker honom sedan skierrer man honom uti lagom |126|stycken, sedan lägges han uti en flatt krucka äller för tent panna, och slår derpå så mycket wyn att dett knapt står öfwer, men ner styckorna leges uti pan[n][an] måste fiell sedan leggas neder, några skieder wyn ätticka, samt en Citron uti skiefwar skurin der i blan och låter koka up, sedan skier löck sönder och legger der uti en muskattbl, pepar och litet rifwet bröd och et stycke smör och legger ett lock uppå, och läter det sagteligen stufwas en timma och rättar sädan an.