159. En pannpudding

Lästext

En pannpudding

1 Tag ett stop söt grädda och 8 stycken ägg, 2 rivisemlor ihop, väl stött mandel, njurtalg välskuren, någet märg, russin heller korinter, rivet muskot, lägg sedan bakelsedegen i pannan, liksom en botten till en tårta och lägg detta väl sammanrört där på, skär degen omkring som på en tårta, grädda henne i ugnen heller i panna med glöd över och under och när det är stannat så sätt suckat där i och giv varm i så är han färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  en panbuding

  tag et stop sött gräda och 8 styen äg 2 rifwi simlor i hop wiel stöt mandel niurtialg welskurrin någet merg rusim heller korinter rifwet muskot läg sedan backelse degen i pannan lick som en båten til en tårta och läg detta wel samman rört der på sier degen om kring som på en tårta gredda henne i ungen heller i pana med glöd öfwer och under och ner det är stannat så sett suckat der i och gif warm i så är han färdig.