24. Att göra morotskaka

Lästext

|16|

Att göra morotskaka

1 Tag morötter och förväll dem, tag sedan skalen av dem och river såmt stötes, tag 1 stop grädda eller mjölk, koka upp henne och skär sönder 2 semlor och lägg i när mjölken kokar upp, lägg där uti ett stycke smör, kardemummor, muskotblomma, litet citron och suckat, låt stå och svalas, tag 8 ägg, vispa dem sönder, tag mandell, några bittermandlar, stötes rätt fint med rosenvatten, lägg socker uti äggen, mandelen och morötterna lägges i äggena och röres en halv timma och slås i det uppkokade brödet och röres väl tillhopa, smörj en panna med smör, strör rivebröd där på och slå sedan smeten i pannan, späckan henne med suckat om man vill och grädda henne, så är hon färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |16|

  Att giöra Moröt Kaka.

  Tag morötter och för wehl dem tag sedan skalen af dem och rifwer såmt stötes tag 1: stop greda el:r miölck kuka up henne och skiär sönder 2: simblor och läg i när miölcken Kokar up lägg der uti ett stycke smör Kardemumor Muskåtblomma litet sitron och Sukat lät stå och swalas tag 8 ägg wispa dem sönder tag Mandell några bitter mandlar stötes rät fint med rosenwatn lägg Såcker utj äggen mandelen och murotterna lägges i ägena och röres en halft tima och slås i dett opkokade brödet och röres wähl tillhopa smörg en panna med smör strör riwi bröd der på och slå sedan smeten i pannan speckan henne medh sukat om man will och grädda henne så ähr hon färdig.