168. Att baka en pastej

Lästext

Att baka en pastej

1 Man tager kycklingar, skärer dem sönder som till frikassé, så rensar man kräftor och sättas lite köttsoppa och ett stycke smör och kokas upp, då lägges kycklingarna och de skalade kräftorna där i samt gröna ärter, |136|murklor, frikadeller, persilja, lite peppar och muskotblom, ingefära och salt, låter koka tillsammans en timme, så öses på ett fat allt ihop till dess det står och blir kallt, sedan göres en deg som till en tårta och lägg på fat med lök och soppan måste intet vara för kort, vill man när han skall anrättas knappa sönder några äggulor, vin och skvalpa henne väl att hon blir intet tjock.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  att backa en pastya

  man tager kycklingar skierrer dem sönder som til frickasi så rensar man kreftor och sätäs lite kiöt såpa och et stycke smör och kokas up då legges kycklingarna och de skalade kreftorna der i samt gröna ärter |136|murcklor frickadeller pärsiliga lite pepas och musckot blom ingefära och salt låter kocka til sammans en tim så öses på et fat alt i hop til des det står och blir kalt sedan görres en deg som til en tårta och leg på fatt med löck och såpan måste intet warra för kort wil man ner han skal anrettas knapa sönder några äg gulor win och skalpa henne wel at hom blir intet tiåck