187. Till att göra såpa

Lästext

Till att göra såpa

1 Till en tunna aska 2 kappar kalk, 8 eller 10 marker fett, allt som luten är skarp till, om ägget flyter på luten kan man taga 10 marker och då[?] kan[?] |151|man göra tvål där av med, så tager man en tunna som intet är salt och som är bra tät och lägger råsten som till ett brygg med träpinnar i botten, någet tätt i kors och där på utav granriskvistar som all barren är utav fallen och där på ett gammalt kläde som är någet tunt och så lägges halvparten utav askan där på och så kalken och så där på den andra askan och så slår man uppkokt vatten där på så mycket att det står över askan, i mått ett kvarter, och så snart som det begynner att rinna så skall man sätta tappen i tunnan och skall stå till det minsta ett dygn, 2 eller 3 dygn kan intet vara för mycket, och så tappar man den starkaste luten av och slår i en stor gryta eller kittel och lägger så talgen där i strax och låter det koka till dess det tjocknar, vill man då hava tvål skall man taga där av så pass som en 3 eller 4 kannor och sedan späda där på lut.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  till att giörra såpa

  till en tunna aska 2 kappar kalck 8 eller 10 marcker fett alt som luten er sparp till om egget flyter på luten kan man taga 10 marcker och då[?]kan |151|man giörra twåll der af med så tager man en tunna som intet är saltt och som er bra tet och legger råsten som till ett bryg med trää pinnar i båten någet tett i kors och der på uth af gran rijs kwistar som all baren är uth af fallen och der på ett gammalt klede som är någet tunt och så legges half parten uth af askan der på och så kalcken och sa der på den andra askan och så slår man up kockt waten der på så mycket att det står öfwer askan i mått ett korter och så snartt som dett begynner att rinna så skall man setta tappen i tunnan och skall stå till dett minsta ett dyng 2 eller 3 dyng kan intet wara för myckett och så tappar man den staresta luten af och slår ien stor gryta eller kitell och legger så talgen der i strax och låter tet kocka till des det tiåcknar will man då hafwa twåll skall man taga der af så pas som en 3 eller 4 kannor och sedan speda der på lutt