220. Att göra citronkaka

Lästext

|183|

Att göra citronkaka

1 Man tager vetesemlor och skär i tunna skivor och lägger i söt grädde att blötas, sedan tager man ett fat och smörjes i botten med färskt smör, så lägger man ett varv av det blöta brödet och så trycker man citronsaft där över och så något socker och så bröd så länge att fatet bliver fullt, så river man det gula av citronskalen och strör över och så låter man baka henne till dess hon blir lite brun, uppå samma sätt kan man göra syltekrusbär i fatet för citronsaft, är mycket gott.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |183|

  att giörra sitron kacka

  man tager wete simlor och sier i tunna skifwor och legger i sött gredde att blötas sedan tagger man ett fatt och smiöries i båten med färst smör så legger man et hwarf af det blöta brödet och så trycker man Citron saft der öfwer och så något såcker och så bröd så lenge att fatet blifwer fult så rifwer man det gula af Citron skalen och strör öfwer och så låter man backa henne till des hon blir lite brun uppå samma sett kan man giörra sylte krusberr i fatet för Citron saft är mycket gott