21. Att göra surbrödskaka

Lästext

|14|

Att göra surbrödskaka

1 Man river ett stycke limpebröd varav tages 24 lod och 24 lod socker och 24 lod färskt smör och mandel 8 lod samt några bittermandlar, 15 stycken ägg men allena 5 med vitan, först blandas det rivna brödet med ½ kvarter franskt vin, sedan vispas äggen, det vita för sig och det gula för sig, sockret stötes och sedan slås allt i en malmgryta och röras i 2 timmar och emot det är fullrört tages det gula av 2 citroner och lägges där uti och något sönderskuren suckat, sedan slås äggevitan där till, och röres sakta, sedan smörjes ett fat med smör i botten och slår smet där uti och göres en bred omkring fatet, när kakan bakt tages brede |15|bort, så är hon färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |14|

  Att giöra Sur bröds Kaka,

  Man rifwer ett stycke limpe bröd war af tages 24 lodh och 24 lodh Socker och 24 lod färst smör och mandel 8 lodh sampt några bitter mandlar 15: stycken ägg men allena 5 med wijtan först blandas det rifna brödet med ½ qwarter franst wyn, sedan wispas äggen det wijta för sey och det gola för sig, sockret stötes och sedan slås alt i en malm gryta och röras i 2: timmar och emot det ahr, full rört tages det gola af 2 Sitroner och lägges der utj och något sönder skuren sukaat sedan slås ägge wijtan der till, och röres sackta sedan smories et fat med smör i boter och slår smet der uthi och giöres en bred omkring fatet när Kackan backt tages brede |15|bordt så ähr hon färdig.