185. Sockerstruvor

Lästext

Sockerstruvor

1 Man tager äggvita av 10 ägg, ett halvstop söt grädda, rosenvatten, socker att det blir sött, ett glas spanskt vin och muskotblom, rör allt väl till hopa, gör så en deg där av med fint vetemjöl, så tjockt att det rinner av vispen ringar ovanpå, tag så en liten tratt och låt det gå igenom och bakas i en liten panna, ty det måste vara små struvor.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Såcker Strufwor

  man tager ägwita af 10 äg ett half stop sött gräda rosenwaten Såcker att det blir sött et glas spanstwyn och muskåtblom rör alt wäll til hopa giör sa en deg der af med fint hwete miöhl så tiåckt at det rinner af wispen ringar åfwan på tag så en liten trat och let det gå i ganom och backas i en liten panna ty det måste wara små strufwor