45. Att göra äppelkaka

Lästext

|33|

Att göra äppelkaka

1 Tag 15 äpplor, skala dem, och skär dem i skivor och stuva dem i litet vin och vatten, socker, kanel medan de äro varma, så lägg sönderskuren suckat, insylta pomeransskal sönderskuren och rör äpplen väl sönder, tag 8 ägg, 2 med vitana ifrån, vispa väl och slå ibland äpplena, en semla riven där ibland och rör så bra, smörj tårtpanna med smör och strö rivebröd i pannan, slå smeten där uti, strö så en god halvt semla riven över kakan, tag skirat smör, smörj och med en fjäder klappa över, litet skirat smör skall vara uti henne, grädda henne i ugnen eller med eld över och under i spisen, späcka henne med suckat, så är hon färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |33|

  Att giöra Äplekaka

  Tag 15: Äplor, skala dem, och skier dem i skifwor och stufwa dem i litet wijn och watn Såcker, Canehl medan de ähro warma så lag sönderskuren Sucat insylta Pomrans skahl sönder skuren och rör äplän wähl sönder tag 8 ägg 2 med wijtana ifrån, wißpa wähl och slå ibland äplena en simbla rifwen der ibland och rör så bra smörg tår panna med smör och strö rifwi bröd i pan[n]an slå smeten der uthi ströö så en god halft simbla rifwen öf:r Kakan tag skierdt smör smörg och med en Fieder Klappa öf:r, litet skierdt smör skall wara uthi henne gredda henne i ugnen el:r med eld öf:r och under i spijsen speka henne med Sucat så är hon färdig