55. Vinsoppa

Lästext

Vinsoppa

1 Tag en ny kruka obrukad, sätt henne på elden att hon blir rätt het, tag så 12 stycken ägg, 1 stop vin, rosenvatten och socker så mycket som behöves, vispa sedan väl tillsammans, låt i samma krukan och lägg strax eld omkring, vispa det kringaste man kan till det kokar och blir allt i en fragg som snömos, slå på ett fat att bli kallt för än man |39|anrättar det, är färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Wyn Sopa,

  Tag en ny Kruka obrukad sett henne på elden att hon blir rätt hett tag så 12 st:n ägg 1: stop wyn rosen watn och Såcker så mycket som behöfwes wißpa sedan wähl tillsam[m]ans lät i samma Krukan och läg strax eld omkring wißpa det kringaste man kan till det kokar och blir alt i en fragg som snöomos slå på ett fatt att bli kalt för än man |39|anretar dett, är färdigt,