160. Att göra små pastejer

160. Att göra små pastejer

Lästext

|131|

Att göra små pastejer

1 Man tager först oxtunga och kokar henne väl mjuk, sedan hackar man henne rätt små med litet märg, har man intet märg tager man talg, sedan tager man korinter, suckat, litet sönderskurin citronskal, litet vin och citronsaft, litet skirat smör, muskotblomma, peppar, lite rivibröd, sedan tager man en kruka och sätter på elden och låter koka upp allt detta, den som behagar kan röra 2 äggblommor där uti, där till tager man en god smördeg såsom till en tårta, den kavlar man rätt tunn som en stor vid kaka, sedan öser där på av den hackade oxtungan och dess behör som lagat är, en halv sked i var hög, sedan kavlar man en så stor kaka överst som under ligger, så tager man ett ägg och klappar väl sönder och tager en liten fjäder och smörjer väl igenom |132|de små pastejer, sedan tager man den andra utkavlade kakan och lägger där uppå, där näst tager man ett horn och tager ut dem med och lägger dem upp i pannan som de skola gräddar uti heller på paper, har man formar kan man iråga på samma sätt heller i små hjärtan huru en behagar, så är det färdigt.

2 Man kan och göra av stek de små hackpastejer, kalvstek är bäst.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |131|

  att giörra små påsteyer

  man tager först oxa tunga och kockar henne well miuck sedan hackar man henne ret små med litet merg har man intet merg tager man talg sedan tager man Corinter Suckat litet sender skurin Citron skall litet wyn och citron saft litet siert smör muskbl pepar lete rifwi bröd sedan tager man en krucka och seter på elden och låter kocka up alt detta den som behagar kan rörra 2 ägblommor der uthi der til tager man en god smör däg så som til en tårta den kaflar man ret tun som en stor wid kacka sedan öser der på af den hackade oxe tugan och des behör som lagat är en half sied i war hög sedan kaflar man en så stor kacka öfwert som under liger så tager man et äg och klappar wel sönder och tager en liten fieder och smiörger well i genom |132|de små påstyer sedan tager man den andra uth kaflade kackan och legger der uppå der nest tager man et horn och tager uth tem med och legger dem up i pannan som de skola greddar uthi heller på paper har man formar kan man iråga på samma sätt heller i små hiertan huru en behagar så är det färdigt

  man kan och giörra af steck di små hack påstyer kalf steck är best