146. Huru man skall stuva abborrar eller rudor

146. Huru man skall stuva abborrar eller rudor

Lästext

Huru man skall stuva abborrar eller rudor

1 Först kokas abborar eller ruderna till dess fisken skumnas ut vatten, sedan tages lök och skäres smått och kokas till hopa uti samma vatten som fisken kokas uti, och väl smör, peppar och muskotblomma stötes och kokas något till hopa, sedan skäres tjocka vete [?] skivor och lägges i fatet och sedan fisken och soppan därpå.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Hur man skall stufwa ablorrar eller rudor

  först kockas abborar äller ruderna till des fisken skumnas ut wattn, sedan tages löck och skierres småt och kokas till hopa uti samma wattn som fisken kokas uti, och wel smör pepar och muskottbl stötes och kockas någott till hopa, sädan skierres tiocka hwette [?] skifwor och lägges i fatet och sedan fisken och soppan derpå