41. Sockerbröd

Lästext

Sockerbröd

1 Till 7 ägg med blomma och vita lägges rivet socker 1 [?], gott vetemjöl ¾ [?], när äggen är väl sönderklappa i en kruka, så lägger man sockret där i och rör det väl, lägg mjölet i och rör 2 timmar, ju bättre det rörs, ju bättre det blir, slå 2 |30|skedblad brännvin där uti, slås på papper eller i avlånga papperslådor, om man vill kan man strö på det långa sockerbröd halv stött kardemummor och anis, medan de äro varma tages de av papperet och lägges på en kavla att de blir krokota, sedan de äro bakta lägges sedan för elden att de torka om man vill, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Såcker Bröd,

  Till 7: ägg med bloma och wijta lägges rifwi Såcker 1: [?] gådt hwetemiöhl ¾ [?], när äggen är wähl sönderklappa i en kruka så lägger man Såckret der i och rör det wähl lägg miölet i och rör 2 timar Ju bättre det rörs Ju bättre det blijr, slå 2 |30|skiedblad brendwyn der uthi, slås på paper el:r i aflånga pappers lådor om man wil kan man ströö på det långa Såckerbröd half stödt Kardimumor och anis medan de ähro warma tages de af papperet och legges på en Kafla att de blijr Krokota sedan de ähro backta legges sedan för elden at de torka om man will så är det färdigt,