143. Brända mandlar

Lästext

|120|

Brända mandlar

1 1 skålpund socker till ett skålpund mandel, de söndriga mandlar tages bort, så tager man sockret och doppar hastigt i vatten, så tager man en malmgryta och kastar sockret uti och slår 3 skedblad vatten där på och sätter på lagom koleld och låter sjuda till dess sirapen blir tjock, så kastar man mandeln uti och rör väl ikring och minskar elden emot slutet och rör det kringesta man kan och när de tar på till att smälla i grytan så tar utav elden, öser dem upp, så tager man och leter ut de mandlana som intet har fastnat socker på och tager de sockersmulor och klimpar som är där ibland och kastar i grytan igen och slår 2 skedblad vatten där på och sätter på sakta eld och låter sjuda upp, så kastar man de mandlar dit uti som är litet på och rör det kringesta man kan, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |120|

  brenda mandlar

  1 skålpun såcker til et sålpun maldell di söndriga manlar tages bortt så tager man såckret och doppar hastitt i watten så tager man en malm gryta och kastar såckrett uthi och slår 3 skiedblad waten der på och setter på lagom kålch eld och leter siuda till des sirapen blir tiåck så skastar man mandelen uthi och rör well i kring och minskar elden i mot slutet och rör det kringesta man kan och när de tar på till att smella i grytan så tar uthaf elden öser dem up så tager man och leter uth di mandelana som inntet har fastnatt såcker på och tager di såcker smulor och klimpar som är der ibland och kastar i grytan igen och slår 2 skied blad waten der på och setter på sachta eld och låter siuda up så kastar man di mandlar die uthi som er litet på och rör det kringesta man kan så er det färdigt