33. Stuvade änder

Lästext

Stuvade änder

1 Sätt på en gryta med ett stycke smör och när änderna är rengjorda brynar man dem där uti, när dom är väl bruna slår man dem upkokt vatten på den, brynta murolar, citron och låter dem halvt koka, tag dem upp och späcka dem tätt med kanel, några nejlikor, lägger dem |24|i den soppan igen, lägg litet mjöl i, muskotblomma, det är färdigt, om man intet vill ha mjöl lägger man rivebröd och vin, litet socker på.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Stufwade Änder.

  Sätt på en gryta med ett stycke smör och när änderna är rengiorda brynar man dem der uti ner dom är wähl bruna slår man dem opkockt watn på den brynta murolar Sitron och leter dem halft kuka tag dem up och specka dem thet med Chanel några neglikor läger dem |24|i den såppan igen läg litet miöhl i muskåtbloma det är färdigt, om man intet will ha miöhl lägger man rifwe bröd och wyn litet såcker på.