93. Fylld gädda i köttsoppa

93. Fylld gädda i köttsoppa

Lästext

Fylld gädda i köttsoppa

1 Sätt ett köttstycke på elden att koka, tag en lagom stor gädda, fläk henne, tag köttet ifrån benen, låt och stjärten sitta vid skinnet, rensa benen ifrån köttet, hacka det upp med halvparten njurtalg som köttet, rivebröd, ½ kvarter söt grädda, muskotblomma, salt, 5 stycken ägg i, |54|sönderhackas in att det blir smidit, russin, korinter, smeta det på skinnet, sätt det i en stekpanna, det skall smörjas med smör, pannan skall smörjas med smör först, stekas helbrun, man gör stora fiskfrikadeller på samma sätt och kokar i köttsoppan, men inga russin eller korinter i den, sockerrötter kokas i soppan, brynta murklor, så tager man upp frikadell, skär dem i klyftor, steker i smör bruna och lägger i kring gäddan i fatet, soppa redes av med några äggegula och vispar bra att hon intet skär, anrättas med muskot över, så är hon färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Fyld Giedda i Kiöttsåppa,

  Sett et Kiöt st:e på elden at Koka, tag en lagum stoor giedda fläck henne tag Kiötet if:n benen lät och stierten sitta vid skinnet rensa benen if:n Kotet hacka dett op med halfparten Niur talg som Kiötet riwi bröd ½ qwarter sött gredda Muskåthbluma salt 5 sty:n ägg i |54|sönder hackas in att det blijr smid[?] [Corin]ter, smeta det på skinnet set det i en steck panna det skall smörias med smör pannan skall smörjas med smör först stekas hell brun, man giör stora fisk frekadeler på samma sätt och Kokar i Kiöt Sopan men inga rusin e:r Corinter i den Såcker rötter kokas i sopan brynta Murklor så tager man up frekadell skier dem i Klyftor stecker i smör bruna och lägger i Kring geddan i Fatet supa redes af med några äggegula och wißpar bra at hon intet sier anrätas med Muskåth öf:r så ähr hon Färdig