207. Att göra rismos

Lästext

|173|

Att göra rismos

1 Först tager man risen hela och kokar mycket väl med vatten, sedan slår man vattnet av och slår vin på och lägger en god näva med blå russin där på och saffran om man behagar att det bliver gult och socker att det bliver lagom sött och låter det kokas, det är sanne[r]lig[en] gott.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |173|

  att giörra rismos

  först tager man risen hela och kockar måcket well med waten sedan slår man watnet af och slår win på och legger en god nefwa med blå rusin der på och safran om man behagar att det blifwer gult och såcker at det blifwer lagom sött och låter det kockas det är sannelig got