46. Att göra kaka av stekta äpplen

46. Att göra kaka av stekta äpplen

Lästext

Att göra kaka av stekta äpplen

1 Tag 12 stycken stora äpplor och stek dem dem på halstret, tag allt av kärnhuset och rör väl sönder det, tag ett gott halvt kvarter söt grädda |34|och rör ibland en riven semla, skirat smör, skuren suckat, pomeransskal, citron, smörj tårtpanna med smör och strö rivebröd över, baka med eld över och under, späcka med suckat, så är hon färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att giöra Kaka af steckta Äplen

  Tag 12: st:n stora äplor och steck dem dem på halstret tag alt af tiern huset och rör wähl sönder det, tag et gådt halft qwarter sött gredda |34|och rör ibland en rifwen simbla skierdt smör skuren Sucat Pomrans skahl Sitron smörg tart panna med smör och ströö rifwi bröd öf:r baka med eld öf:r och under Speka med Sucat, så är hon färdig