47. Att sylta körsbär

Lästext

Att sylta körsbär

1 Skir sockret med äggvita och låt sockret lagom sjuda så tjockt som en sirap och när sockret sjuder slå där i litet hallon så det blir rött och lägg så körsbären där uti som är rensköljda och lägg dem på en kläde att de blir torra, sockerlagen skall lite med hallonlagen sjudas för än körsbären lägges där uti, dock intet länge, låt så körsbären sjuda litet till dess de spricka litet och begynner se litet klara ut, man sjuder samma slags körsbär och tages stenarna ur dem på samma sätt, men intet hallon, sätt i lagen, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att sylta Kiärsber

  Skijr Såkret med ägg wijta och lät såckeret lagum siuda så tiåckt som en syrap och när såckret siuder slå der i litet halonn så det blir röt och läg så Kirs bären der uthi som är ren skölda och läg dem på en Kläde at de bljr tårra, såker lagen skall lite med halon lagen siudas för än Kirs bären lägges der uthi doch intet lenge, lät så Kiers bären siuda litet till deß de spricka litet och begynner see litet Klara uth, Man siuder samma slags Kirs bär och tages stenarna uhr dem på samma sät men intet halon sätt i lagen så ähr dett färdigt,