131. Violett

Lästext

Violett

1 Till 1 skålpund garn tages ¼ skålpund bresilja och för göre alun som stötes smått, och sedan vattnet kokar lägges tillika med bresiljan i vattnet, och sedan färgen någon tid kokat, lägges garnet uti att kokas till en halv timma vidlag. Därpå tages garnet upp, vrides och sättes till att torkas, dock ej uti solsken. Färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Violet.

  Till 1. ℔ garn tages ¼ ℔ Brisilia och för göre Alun som stötes smådt, och sedan watnet kokar Lägges tillika med Brisiljan i watnet, och sedan Färgen någon tjd kokat, Lägges garnet uti at kokas till en half Timma widlag. derpå tages garnet up, wrides och sättes till at torckas, dock ej uti Solsken. Färdigt.