86. Hetvägg

Lästext

Hetvägg

1 Skär upp semlor som vanligt är en rund öppning och tag det mjuka ut och lägg i en skål till att blötas i sötgrädda, vilket göres väl sönder, slå sönder ett ägg till var semla och vispa dem väl med litet salt, en god del mandel, stött med rosenvatten, socker och litet skirt smör, detta allt väl tillsammans rört sättes på sakta eld och röres väl om till dess det stannar, fyll det sedan i semlorna igen, lägg locket på och sätt dem i en förtent kittel, vispa den överblevne fyllningen i sötmjölk |31|och slå över sen med socker, rosenvatten och kanel, låt koka upp, sätt sedan semlorne i fatet, slå av mjölken på att den står jämt locket, strö kanel och socker över.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Hetwägg.

  Skiär opp semblor som wanligit är en rund oppning och tag det miuka uth och läg i en skåhl till att blötas i sötgradda hwilck:t giöres wähl sönder, slå sönder ett Ägg till hwar sämbla och wispa dem wähl med litet sallt en god dehl mandel, stött med rosenwattn socker och litet skirt smör, detta allt wähl tillsam[m]:s rört sättes på sachta Eeld och röres wähl om till dess thed stadnar fyll det sedan i sämblorna igen lägg locket på och sätt dem i en förtent kiettel, wispå den öfwerblefne fyllningen i sötmiölck |31|Och slå öfwer sen med socker rosenwattn och canel låt Koka up sätt sedan semblorne i fatet, slå af miölcken på att den står jämt låcket strö canel och socker öfwer.