10. Kålpudding

Lästext

Kålpudding

1 Man tager det innersta av kålhuvud först i [?]iot, så hackas det väl sönder, och lättes där i |4|skirt smör, märg, korinter, muskotblomma, rivet bröd, 6 ägg klappas tillsammans, så tages de första grova bladen, och lägges soppan att svalas i en servett på bordet, och bredes hela bladen, sedan öses maten som förmält är, så lägges det som en limpa, och fogas väl tillhopa bladen kring, så bindes servetten om, och kokas i en vattugryta, sedan tages det ur servetten, och tages bladen ifrån, så sättes det på fatet, smörjes smör på med en fjäder, och sättes i ugnen, att det tager en bryna över sig, så garneres det fatet med små stekta kålhuvud halvor.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Kål Pudding.

  Man tager det innersta af Kålhufwud först i [?]iot, så hackas det wähl sönder, och lättes där i |4|skiert smör, märg, corinter, muskotblomma, rifwid bröd 6 äg Klappas tillsammans, så tages de första grofwa bladen, och lägges såppan at swalas i en servet på bordet, och bredes hela bladen, sedan öses maten som förmält är, så lägges det som en limpa, och fogas wähl tillhopa bladen Kring, så bindes serveten om, och Kokas i en watugryta, sedan tages det ur serveten, och tages bladen ifrån, så sättes det på fatet, smörjes smör på med en fieder, och sättes i ugnen, at det tager en bryna öfwer sig, så garneres det fatet med små stekta Kålhufwud Halfwor.