40. Märgkaka

Lästext

|15|

Märgkaka

1 Tag ½ stop söt mjölk och 10 stycken ägg, vispa en deg därav med mjöl och rivet bröd, lika mycket av vardera slaget, så tjockt att där synes en ring ovan på, muskotblomma, russin, korinter, salt, och väl sönderhackat märg eller njurfett av kalv eller lamm, rör allt väl tillsammans, och slå i pannan som är smörjd med smör och mjöl.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |15|

  Märg Kaka.

  Tag ½ stop söt miölck och 10 st: Ägg wispa en deg däraf med miöhl och rifwit bröd, lika mycket af hwardera slaget, så tiokt att der synes en ring åfwan på, Muskotblom[m]a, Rusin, corinter, salt, och wähl sönderhackat märg el:r niurfett af kallf el:r lamb, rör allt wähl tillsam[m]ans, och slå i pan[n]an som är smörgd med smör och miöhl.