76. Ostfrikadeller

Lästext

Ostfrikadeller

1 Tag 1 skedblad riven ost, 1 skedblad rivebröd, 1 skedblad skirt smör, 1 ägg, lägges sött i om så behagas och göres som andra frikadeller, brukas i soppor, som och i stuvad kål.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Ost Frikadel:r

  Tag 1 skiedblad rifwen Ost, 1 skiedblad rifwitbröd, 1 skiedblad skirt smör, 1 Ägg, lägges söt i om så behagas och giöres som andra frikadel:r brukas i Såppor, som och i stufwad Kåhl.