29. Till en mjölkrätt med äpplen

29. Till en mjölkrätt med äpplen

Lästext

Till en mjölkrätt med äpplen

1 Tages och stekes goda äpplen, och när de äro stekta och kalla tager man skinnet av dem, skinnet kastas bort, och skrapar maten väl av kärnhuset, och delar äppelmosen i ett flatt fat, som trinna äpplen, sedan tager man sötgrädda, och sätter mandel, välstött socker, och vispar att mandelen går väl sönder, och slår över äpplen, det måste vara kanel i äppelmoset, men intet i gräddan.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Till en Miölckrätt med Äplän.

  Tages och stekes goda Äplen, och när de äro stekta och kall[a] tager man skin[n]et af dem, skin[n]et kastas bort, och skrapar maten wähl af kiärnhuset, och dehlar äppel mosen i ett flatt fat, som trin[n]a Äplen, sedan tager man sötgrädda, och sätter mandel, wählstöt Socker, och wispar att mandelen går wähl sönder, och slår öfwer äplen, det måste wara canel i Äpel moset, men intet i gräddan.