77. En engelsk kaka med lemon

77. En engelsk kaka med lemon

Lästext

En engelsk kaka med lemon

1 Man tager 4 stycken lemoner, tag det mjuka ur dem att bara skalen bliver kvar, låt dem ligga över natten i vatten, sedan koka skalen uti vatten att de bliva väl mjuka, men så snart vattnet blir brunt ömses annat vatten, och när skalen äro kalla stöter man dem i en mortel väl smått och fint, lägg dem till 8 lod stött mandel, några bittermandlar, 16 lod socker, ½ marker skirt smör, 10 ägg, 5 vitor därav, äggen vispas väl först, så lägges sockret däruti och mandeln röres väl ihop, så slår man den stötte lemon däri och rör i 2 timmar men smöret slås ej förr i för än emot det hon sättes i ugnen med smördeg på botten i pannan, men hon måtte röras tills hon sättes i ugnen och gräddas väl.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Een Ängelsk kaka med Lemon.

  Man tager 4 st: Lemoner tag det miuka uhr dem att bara skalen blifwer qwar, låt dem liggia öfwer natten i wattn sedan koka skalen uti wattn att de blifwa wähl miuka, men så snart watnet blir brunt ömses an[n]at wattn, och när skalen äro kalla stöter man dem i en mortel wähl smått och fjnt, lägg dem till 8 lod stött mandel, några bittermandlar, 16 lod socker ½ mk:r skirt smör 10 Ägg 5 hwitor däraf äggen wispas wähl först så lägges sokret däruti och mandelen röres wähl ihop så slår man den stötte lemon däri och rör i 2 tim[m]ar men smöret slås ej förr i för än emot det hon sättes i ugnen m[ed] smör deg på båttn i pan[n]an men hon måtte röras tills hon sattes i Ugnen och gräddas wähl.