13. Spritsbakelse

Lästext

Spritsbakelse

1 Man tager ett stop mjölk, och låter det koka upp, sedan lägger man mjöl i och göres så hård som man kan i en hast; detta sättes på elden, och måste så länge stå till dess det lossnar ifrån kittelen och sleven, sedan lägges ett stycke färskt smör därtill, muskotblomma, kardemumma, litet fint salt, 40 ägg några i sänder och knådas med händren så hett man tål däruti med händren, där uti består det förnämsta, att det blir väl knådat, sedan låter man gå igenom en sprut, vilken skall vara smord med skirt smör, då man kan göra vad figurer man helst behagar.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Sprits Bakelse

  Man tager et stop miolk, och låter det Koka up, sedan lägger man miöl i och giöres så hård som man Kan i en Hast; detta sättes på elden, och måste så länge stå till des det låsnar ifrån Kittelen och slefwen, sedan lägges et stycke färskt smör därtill, muskotblomma, Kardimumma, litet fint salt, 40 ägg några i sänder och Knådas med händren så hett man tål däruti med händren, där uti består det förnämsta, at det blir wähl Knådat, sedan låter man gå igenom en sprut, hwilken skall wara smord med skirdt smör, då man Kan giöra hwad figurer man hälst behagar.