102. Bakelse av kalvstek på semlor

Lästext

Bakelse av kalvstek på semlor

1 Tag det möraste kött av kalv eller stek fettet av njurarne, hacka smått, lägg rivet bröd samt smält smör däri, ingefära, muskotblomma, korinter, vin, par ägg, när det är sammanrört tag semmelskivor strukne med äggvitan och lägg denna blandning därpå, baka dem sedan i smör, däröver kan och göras en soppa av smöret som det är bakat uti när litet mjöl brynes däri, sedan slås vin därtill och litet ättika, något socker, muskotblomma, peppar, och ingefära, de böra bakas i en tårtpanna med fäst botten och eld över och under eller i ugnen, dock i smör och steken garneras här med, det kan och vara en rätt för sig allena med soppa över.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Bakelse af Kallfstek på semblor

  Tag det möraste kiött af Kallf el:r stek fettet af niurarne hacka smått lägg rifwit bröd samt smält smör deri ingefähr, Muskotblom[m]a, corinter, wyn par Ägg, när det är sam[m]anrört tag sim[m]belskifwor strukne med ägghwitan och lägg denna blandning därpå baka dem sedan i smör däröfwer kan och giöras en såppå af smöret som det är bakat uti när litet miöhl brynes däri, sedan slåss wyn dertill och litet Ätickia, nogot soker, muskotblom[m]a, peppar, och ingefähr de böra bakas i en tortpan[n]a med fest båttn och eld öfwer och und:r el:r i Ugnen doch i smör och steken garneras här med det kan och wara en rätt för sig allena med såppa öfwer.