125. Att sätta en rätt Beeveres linnekyp

125. Att sätta en rätt Beeveres linnekyp

Lästext

|B1|

Att sätta en rätt Beeveres linnekyp

1 Först sättes den full med lent vatten, att göras bra varm, sedan tages till ett skålpund indigo, fyra skålpund pottaska, ett skålpund krapp, en ½ kappa klid på ett skålpund, och krappen, askan, kliden lägges uti kypen, när vattnet bliver bra varmt, sedan rives indigon strax och helt fin samt slås uti kypen och röres strax upp, och låter henne stå i 2 timmar, sedan röres hon allt varannan timma, och när hon begynner på ock drivna, då begynner hon att hålla blå blommor, då skärpes hon med 2 skålpund pottaska, till dess hon blir eller begynner gulna och färgar bra på fingrarne, då skall hon allt röras upp, och sedan tager man godset och färgar på henne. Vill man förstärka henne, då tages på 2 skålpund indigo ett skålpund krapp, 2:ne skålpund pottaska, tillsammans uti en kittel, som kokas upp, då skall man taga allt det tunna och slå i kypen, och röras upp, då skall hon stå tvenne timmar, börjar hon då drivna, blir gul, men är hon något för söt, då väges 2 skålpund aska och skärpes med, samt röres upp, och då kan man färga. I fall hon blir för skarp, tages ett par ämbar drank, om man har och slås upp uti och röres upp: Har man ej drank, då tager man honung och vetemjöl, gör en deg därav och binder uti en trasa, samt hänger neruti nere vid grinden, till dess hon blir klar, sedan tages trasan upp och kypen röres om, så färgas därpå och så är kypen färdig. Probatum.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |B1|

  At sätta en rätt Beeveres Linne Kyp.

  Först sättes den full med lent watn, at giöras bra warm, sedan tages till ett ℔ indigo, fyra ℔ påtaska, ett ℔ Krap, en ½ Kappa Klid på ett ℔, och Krappen Askan Kliden lägges uti Kypen, när watnet blifwer bra warmt, sedan rifwes Indigon strax och helt fin samt slås uti Kypen och röres strax up, och låter henne stå i 2 timmar, sedan röres hon alt hwarannan timma, och när hon begynner på ock drifna, då begynner hon at hålla blå blommor, då skiärpes hon med 2 ℔ potaska, till des hon blir eller begynner gulna och färgar bra på fingrarne, då skall hon alt röras opp, och sedan tager man godset och färgar på henne. Will man förstärka henne, då tages på 2 ℔ Indigo ett ℔ Krapp, 2ne ℔ potaska, tillsammans uti en Kittel, som kokas up, då skall man taga alt det tunna och slå i Kypen, och röras op, då skall hon stå twenne timmar, börjar hon då drifna, blir gul, men är hon någodt för söt, då wäges 2 ℔ aska och skierpes med, samt röres op, och då kan man färga. I fall hon blir för skarp, tages ett par ämbar drank, om man har och slås opp uti och röres op: Har man ei dranck, då tager man honung och hwete miöl, giör en deg deraf och binder uti en trasa, samt hänger neruti nere wed grinden, til des hon blir Klar, sedan tages trasan op och Kypen röres om, så färgas derpå och så är kypen färdig Probatum