59. Stickelbärssoppa över stekta eller kokta höns

59. Stickelbärssoppa över stekta eller kokta höns

Lästext

Stickelbärssoppa över stekta eller kokta höns

1 Lägg uti en stenkruka ½ stop hönssoppa, lammsoppa eller vatten, lägg där till ½ kvarter vin, ¼ skålpund korinter, socker och rivet bröd, att det blir lagom tjockt, lägg sist däruti ½ stop omogna stickelbär, muskotblomma, och litet kanel, giv denne soppa över hönsen, strö kanel och socker över, har man ej färska bär så tag inlagda.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Stickelbärs soppa öf:r stekta el:r Kokta höns.

  Lägg uti en stenkruka ½ stop höns soppa lamb soppa el:r wattn lägg där till ½ quarter wyn ¼ ℔: Corinter Socker och rifwit bröd, att det blir lagom tiokt, lägg sidst däruti ½ stop omogna stickelbär, Muskotblom[m]a, och litet canel, gif den[n]e soppa öfwer hönsen strö canel och Socker öfwer har man ej farska bar så tag inlagda.