127. Karmosinrött på silkestyg

Lästext

Karmosinrött på silkestyg

1 Man tager en kittel med 6 kannor vatten och 16 lod såpa, låt sidentyget däruti koka i 2 timmar, tag det så upp, skölj och klappat väl att såpan |B4|kommer väl ut, tag åter 6 kannor vatten uti kitteln och 16 lod såpa, låt tyget däruti koka i en timma, tag det så upp, skölj och klappat väl och låt det torka. Sedan tages 8 lod romersk alun och smältes uti 2 kannor vatten, slå det uti ett rent träkäril, lägg så tyget däruti i 12 timmar. Koka så 10 lod färnbock uti 4 kannor vatten i en timma, tag därpå av elden och slå färgen uti ett träkäril, som är rent, och låt det litet kallna, tag[låt] då det alunerade tyget, färga att[och] hantera det väl uti en timma, tag det så upp, och vrid det väl. Sedan tag uti ett rent träkäril 4 kannor vatten, 1 lod vit pottaska; smält den väl och rör väl om, lägg och hantera det röda sidentyget häruti i en fjärendels timma, tag det så upp och vrid det halvtorrt, häng så upp och torkat, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Carmosin Rödt på Silkes tyg

  Man tager en kiettel med 6 kannor watn och 16 lod såpa lät siden tyget däruti koka i 2 timmar tag thet så up, skiölg och klappat wäl at såpan |B4|kommer wäl ut, tag åter 6 kannor watn uti kiettelen och 16 lod såpa, låt tyget däruti koka i en timma tag thet så up skiölg och klappat wäl och låt thet torka. Sedan tages 8 lod Romersk alun och smältes uti 2 kannor watn slå thet uti et rent träkiärill lägg så tyget däruti i 12 timmar. Koka så 10 lod färnbock uti 4 kannor watn i en timma, tag derpå af elden och slå färgen uti et trä kiäril, som är rent, och låt det litet kalna, tag[låt] tå thet alunerade tyget färga at[och] handtera det wäl uti en timma, tag thet så up, och wrid det wäl. Sedan tag uti et rent trä kiärill 4 kannor watn 1 lod hwit påtaska; smält then wäl och rör wäl om, läg och handtera det röda siden tyget häruti i en fierendels timma, tag thet så up och wrid thet half tort, häng så up och torckat, så är thet färdigt.