91. Tunnrån på ett annat manér

Lästext

Tunnrån på ett annat manér

1 Tag så många äggegulor som dig behagar, till vart ägg tag 2 skedblad sötgrädda och litet skirt smör och socker att det blir lagom sött, det gula av citron rives däri, därtil gott mjöl, att det blir lagom tjockt att gräddas, gör dem krumma om dig behagar.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Tunn Råån på ett annat manier

  Tag så många Äggegulor som dig behagar, till hwart Ägg tag 2 skiedblar sötgrädda och litet skirt smör och socker att det blir lagom sött det gula af citron rifwes däri därtil gott miöhl, att det blir lagom tiokt att gräddas giör them krum[m]a om tig behagar